Vision

Vi på Kusthem vill vara en trygg och innovativ partner både för beställare och entreprenörer. Vi är och ska alltid vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder våra medarbetare en familjär och utvecklande arbetsplats. Vår grundtanke bygger på att ett engagemang från beställare, entreprenör och övriga aktörer tillsammans skapar den bästa kvalitén. Vi kombinerar traditionell hantverkstradition med kreativa idéer och moderna metoder för att alltid skapa bästa resultat. Våra höga mål på att alltid leverera utefter beställarens önskemål ger oss nöjda kunder.

Nybyggnation

Kusthem AB är er partner när ni har en dröm ni vill förverkliga. Vi finns vid er sida genom hela byggprocessen tillsammans med både arkitekt och konstruktör. Vårt personliga intresse för formgivning och inredning garanterar ett engagemang för den slutprodukt som ni eftersträvar. Vi bygger genuina kusthus som smälter väl in i våra kustsamhällen eller futuristiska skapelser som tänjer på gränserna, beroende på hur drömmen ser ut.

Referensobjekt

Renovering

Vi utför renoveringar, tillbyggnader, ombyggnader samt kompletteringar t ex altaner, bryggor och skärmtak. I vårt stora snickeri kan vi prefabricera hela väggelement, fräsa fönsterbänkar, bygga skåpstommar och måla helt oberoende av vad det är för väder på utsidan.

Referensobjekt

Mark och betong

Vi erbjuder dig ett totalkoncept när det gäller husgrunder eller andra sorters betongjobb, där vi utför allt från schakt till stenläggningar och murar, vi kan även anlägga mindre avloppsanläggningar för villor. Vi erbjuder er även  hjälp med att anlägga trädgård, plantera växter och gräsmatta. Det är enkelt att använda Kusthem.

Referensobjekt